Kullanıcı Sözleşmesi

Son güncelleme: 07.11.2023

Madde 1 - Taraflar

1.1. İşbu sözleşme, faaliyetlerini "Güzeltepe Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:27, İç Kapı No:2 Üsküdar/İstanbul" adresinde sürdürmekte olan CREO YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) ile contety.com isimli web sitesinde (bundan sonra "Site" olarak anılacaktır.) kullanıcı bilgileri bulunan ve/veya hizmeti satın almış olan kişi (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) arasında yapılmaktadır.

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. Sitede yayınlanarak kullanıcılara ilan edilen tüm kural ve şartlar işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların tüm hak ve yükümlülüklerini oluşturur.

2.2. İşbu sözleşme, Şirket tarafından oluşturulan ve Kullanıcı'ya sunulan hizmetlerin yararlanılmasına ilişkin şart ve koşullar ile ilgili olup tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacını taşımaktadır.

2.3. Şirket'in sunduğu hizmet, Kullanıcı'nın yapay zeka destekli içerik oluşturmasını ifade eder.

Madde 3 - Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Site'deki hizmetlerden yararlanabilmek için Şirket tarafından talep edilen bilgiler, Kullanıcı tarafından eksiksiz ve güncel olarak sağlanmalıdır. Gerekli bilgileri sağlayarak işlem yapan Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

3.2. Verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması yahut güncel olmaması nedeniyle Site ya da hizmetlere erişim sağlanamaması ve/veya faydalanılamaması durumunda Şirket'in herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Şirket, verilen bilgilerin eksik veya hatalı olduğu durumlarda, herhangi bir uyarıda bulunmadan, Kullanıcı'nın hesabında değişiklik yapma, hesabını askıya alma ya da hesabını iptal etme hakkını saklı tutar.

3.3. Hizmetlere erişim, üyelik sırasında belirlenen e-posta adresi ve şifrenin Site üzerinde girilmesiyle mümkün olur. Site üzerinde, e-posta adresi ve şifrenin kullanımı sonrasında gerçekleştirilen her türlü işlemin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul olunur. Bu işlemler nedeniyle doğabilecek hukuki veya cezai sorumluluklar Kullanıcı'ya aittir.

3.4. E-posta adresi ve şifre güvenliği ile gizliliğinin korunmasından Şirket sorumlu değildir. Şirket, ihmal sebebiyle kullanıcı bilgilerinizin yetkisiz kişilerce okunması veya değiştirilmesi sonucu doğrudan veya dolaylı olarak oluşan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. E-posta adresi ve şifrenin üçüncü kişilere kullandırılması durumunda, Şirket, her bir üçüncü kişi kullanımı için satın alınan hizmetin ücreti tutarında fatura düzenleyerek Kullanıcı'dan bu bedeli tahsil etmek hakkını haizdir.

3.5. Kullanıcı, Site ve hizmetlerini kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını, siteye zararlı veya kötü amaçlı yazılım yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.6. Kullanıcı'nın Site'ye zarar verecek şekilde işlem yapması yasaktır. Şirket, Site'ye zarar verme, hizmet erişimini kısıtlama ve/veya engelleme, Site'yi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal etme amacıyla işlem yapan Kullanıcı'nın hesabını ücret iadesi yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar.

3.7. Şirket, Site'nin güvenliğini tehdit edecek, hizmet vermesini aksatacak veya engelleyecek yazılımların kullanılması, teşebbüslerin yapılması ya da yapılmaya çalışılması durumunda Kullanıcı'nın hesabını ücret iadesi yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar.

3.8. Şirket, Site'nin kesintisiz çalışacağını garanti etmemekle birlikte, düzgün ve güvenli bir biçimde çalışması için gerekli olan bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır.

3.9. Şirket, yapay zeka ile oluşturulan içeriklerle ilgili herhangi bir garanti vermez. Kullanıcı, Şirket tarafından sağlanan içeriklerin kalitesinden tamamen kendisi sorumludur. Şirket, yapay zeka ile oluşturulan içerikler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

3.10. Site'deki hizmetler OpenAI API ile sağlanmakta olup, ilgili sistemde yaşanan sorunlar, yavaşlıklar, sistem kesintileri ve bakım çalışmaları gibi nedenlerden dolayı karşılaşılacak hatalardan ve bu hatalar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşan herhangi bir zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.

3.11. Site'deki hizmetler, olağan bakım, onarım ve güncelleme zamanlarında ya da beklenmedik sistemsel sorunların yaşanması durumunda veya Şirket istemi dışında her hangi bir nedenle kullanım dışı kalabilir. Bununla birlikte bu süre zarfında Site'ye erişimin sağlanamaması ve/veya hizmetlerden faydalanılamaması durumunda Şirket'in herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

3.12. Şirket, işbu sözleşme ve/veya eklerini Kullanıcı'nın rızasına gerek olmaksızın tek taraflı değiştirebilir. Değişiklik, değişikliğin ve yeni metnin Site'de yayınlanmasıyla yürürlüğe girer ve tarafları bağlar.

Madde 4 Ödeme Koşulları

4.1. Ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için, Site'de açıklanan ücretlerin yine Site'de açıklanan ödeme koşulları ve araçları ile tam olarak ödenmesi gerekir.

4.2. Kullanıcı'nın Site'deki hizmetlerden yaralanması için Şirket'e ödeyeceği ücretler Site'de her zaman güncel olarak yayınlanır. Kullanıcı, Site'de yer alan farklı fiyatlardaki paketlerden faydalanabilir.

4.3. Şirket, Kullanıcı'ya haber vermeden paket içeriği ve paket fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yeni ücretler Site'de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olur.

4.4. Kullanıcı'nın satın aldığı paket süresi boyunca, paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı'nın paket döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni paket döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır.

4.5. Şirket Site'de ücretsiz olarak sunduğu hizmetleri değiştirme, kaldırma veya ücretli kullanıma çevirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Site'deki ücretsiz hizmetleri Şirket'in belirleyeceği süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu ücretsiz dönemin bitimiyle Kullanıcı, kendisine uygun olan hizmeti seçerek Site'de açıklanan ücretleri ödeyip hizmeti kullanmaya başlar.

4.6. Site'den satın alınan tüm hizmetler dijital ürün kategorisinde olduğu için herhangi bir nedenle fiziksel olarak iade edilmesi mümkün değildir.

4.7. Hiçbir içerik oluşturmamış kullanıcılar için ücret iadesi hakkı mevcut olup, ilk içeriğin oluşturulmaya başlanmasıyla beraber bu hak ortadan kalkar.

Madde 5 - Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

5.1. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu sözleşmeyi dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin feshedebilecektir. Bununla birlikte Şirket, Kullanıcı'nın paket süresinin dolmaması durumunda ücret iadesi yapmayacaktır.

5.2. Sözleşmenin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Madde 6 - Uyuşmazlıkların Çözümü

6.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bizimle İletişime Geçin